Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Søholmscenen den 25. Februar 2009

1. Godkendelse af referatet fra den 13.1.2009

Referatet blev godkendt.

2. Konstituering

Formand: Jan Holm Jacobsen
Næstformand: Peter Ellegaard
Kasserer: Lone Thy
Sekretær: Gyrid Teglers
Menigt medlem Birgit Gjærsbøl
Menigt medlem: Remona Moranis
Menigt medlem: Jørgen Moranis

3. Syngepigerne

Sidste aften var en stor succes og der planlægges endnu en aften i Mejeriet i maj måned - en fredag.

4. Det Ny Kongerige

Prøverne går fremad. Vi mangler noget, men vi når det til premieren. Omtalt i Lokalbladet den 25.2.09 uden billede. Ikke solgt så mange billetter endnu.

5. Børneteater “Bumsebal på Loftet”

Birgit starter op engang efter Påske kl. 18.30 - 21.00 om tirsdagen. Forestilling i august/september.

6. Blå Bio

Birgit går tilbage til Blå Bio og beder dem indkalde et par af bestyrelsen i SØH til et møde om det praktiske ved at de flytter ned i Mejeriet.

7. Kostumebank

Kommunen havde indkaldt til møde. Jan og Mariane havde deltaget. Vi ville gerne leje kostumer ud til de andre foreninger via annoncering på Kommunens hjemmeside.

8. Middelalderfestival

Festivalen er den 21. Og 22. August 2009
De 3.000 kr. i udgift var, hvis vi skulle leje et telt til boden. Jan havde en idé om, at vi selv kunne lave et telt. Hanne N., Mariane og Jan har meldt sig til at lave mad. Det kunne være en idé med små rolle spil til at optræde med på pladsen.

Næste møde den 7. marts hvor Jan opfordrede os til at deltage

9. Mejeriet - arrangementer

Planlagt mange arrangementer 24.3. Sminkekursus, 27.3. Safoy koncert, 17.4. Whiskysmagning og 28.4. Modeshow.

10. Oprydning og rengøring

Aftalt lørdag dag 6. Juni 2009

11. Eventuelt
Intet

Søborg, den 19. Marts 2009

Referent Gyrid