Referat af Søholmscenens bestyrelsesmøde den 8.6.2010.

Afbud fra Gyrid, Lotte kom ikke. Hanne deltog i det meste af mødet.

Dagsorden:

1. Næste års repertoire:

Musefælden genopsættes lige efter sommerferien (slutningen af aug. – sept.). Spilles i slutningen af september. Der planlægges 2 prøver om onsdagen og 2 weekender prøver. 2 forestillinger: 24. og 26. september. Peter malier herom til deltagerne.

Birgit er i gang med at udarbejde teksten til en forestilling med sange som Liva Weel har sunget. Teksten bliver lavet på grundlag af fjernsynsserien ”Kald mig Liva”. Prøverne starter til oktober og forestillingen bliver i januar 2011.

Hanne vil gerne stå for en gruppe, der får i gang med at lave revy tekster, Hanne vil skrive et oplæg til Jan, der så vil sende det videre til medlemmerne.

Vi drøftede muligheden for at komme i gang med en børn og unge forestilling, men pt. har vi i bestyrelsen ingen, der har tid/lyst til opgaven som instruktør. Vi har børn der gerne vil optræde. I næste nyhedsbrev opfordrer Jan folk til at melde sig, hvis de har lyst til en sådan opgave, erfaringen viser, at det er bedst at være 2 om opgaven.

Syngepigerne vil optræde i Mejeriet til januar 2011. De har været ude at give forestillinger med stor succes.

2. Evt.

Musefældetøjet gennemgås, vaskes og renses, Mariane ansvarlig herfor.

40 års jubilæum i 2012. Der skal nedsættes en gruppe, der arbejder med, hvordan jubilæet skal rende af stablen. Hanne tager initiativet til at en gruppe bliver nedsat.

Jan ringer til Egen Vinding om de ting de har lovet at lave for os.

Der skal planlægges en arbejdsweekend.

Ref.: Mariane