Velkommen til SøholmscenenIndbydelse til generalforsamling
i Søholmscenen
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19:30
i Aktivitetshuset
Skjoldenæsvej 65
4174 Jystrup

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Årsberetning.

3) Godkendelse af revideret regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag
Skal indsendes 8 dage før

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
Lone Thy og Tommy Johannessen er på valg til bestyrelsen
Uffe Voldum er på valg som revisor
Lotte Nygaard er på valg som suppleant.

7) Eventuelt.