Søholmscenens historie

Søholmscenen blev stiftet i 1972. Efter at der i mange år ikke havde været amatørteater i Jystrup, lykkedes det Hugo Bremer Hansen, gårdejer i Høed, at samle en halv snes bekendte i Jystrup-Valsølilleområdet, som var interesserede i at spille teater. De gik i gang med at indstudere forestillingen Basselund Kommune, en farce om kommunalreformen i 1970. Den 17. maj var der premiere, og den 24. maj var der så stiftende generalforsamling. Lige fra starten har scenen holdt til på Søholmskolen.

Allerede i 1975 begyndte Søholmscenen at spille musikteater, nemlig En Søndag På Amager. Musikken og sangen har været kendetegn i mange af de forestillinger, scenen har opført gennem tiderne, fra 70’erne og 80’erne kan nævnes: Landmandsliv, Forår i Heidelberg, Frøken Nitouche, Nøddebo Præstegård, Rasmines Bryllup, Eventyr på Fodrejsen og Svend, Knud og Valdemar.

Der var dog også andre forestillinger som: Ebberød Bank, Skærmydsler, Nei, Livsens Ondskab, Den grønne Elevator, Mordskab og Spøgelsestoget. Desuden blev der igennem årene spillet en lang række selvskrevne revyer, mange med opførelse til Sankt Hans.

I 1989 deltog Søholmscenen i et stort landsbyprojekt i samarbejde med Søholmskolen og Ringsted Musikskole. Det var opførelsen af Sebastians Skatteøen, som involverede en stor del af lokalbefolkningen, børn og voksne, som skuespillere, sangere, musikere og scene-, kostume- og sminkefolk. Dette projekt inspirerede til andre store familieforestillinger, som ud over skolen også blev opført i Teater- og Kongrescentret i Ringsted. Her kan nævnes Folk og Røvere i Kardemomme by, Røverne fra Rold, Nøddebo Præstegård og The Sound of Music.

I februar 1993 var der premiere på Søholmscenens mest sejlivede stykke, nemlig Så Længe Mit Hjerte Slår – En Nat Med John Mogensen. Forestillingen har været taget op med mellemrum lige siden, og hver gang med stor succes, både i Jystrup og andre steder, fx forsamlingshuse rundt omkring i landet. I september 2008 bliver den opført i Mejeriet igen.

I 1997 havde Søholmscenen 25 års jubilæum, og det blev fejret med en stor friluftsforestilling i parken på Skjoldenæsholm Gods: Jeg en gård mig…... Det var lykkedes at skaffe midler til at få skrevet et historisk stykke af skuespilforfatteren Kaj Nissen om den ”onde” godsejer Johan Andreas Bruun de Neergaard, som tvangsudflyttede bønderne fra godsets landsbyer omkring 1840. Samtidig oprettede han hovedgårde som Valsølillegården og Allindemaglegården, hvor bønderne skulle udføre hoveriarbejde.

I 1998 blev det muligt for Søholmscenen at leje lokaler i Det gamle Mejeri i Jystrup. Efter en ombygning med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Ringsted kommune og Carlsbergfonden, samt velvilje fra udlejeren Egen Vinding og Datter, kunne scenen tage sit eget nye teater i brug i maj 1999. 5. juni kunne Grundlovens 150 års jubilæum således fejres i Mejeriet med revyen Med Sjov Skal Man Land Bygge. Stykket blev skrevet af Ida og Bent From, og blev samtidig opført i Holbæk og Nivå.

Siden har der sideløbende med John Mogensen-cabareten været opført musikforestillinger med sange af Kai Normann Andersen (I dit korte Liv), Åge Stentoft (Kys Hinanden) og Benny Andersen (Det går ikke uden – En Benny Andersen-cabaret), og desuden de 2 store Sebastian-forestillinger Ronja Røverdatter og Pippi.

Som sideaktiviteter er opstået Serveringsteatret Fru Larzen rører Farcen, som optræder som skøre tjenere og servitricer til fester af alle slags, og en gruppe Syngepiger, som også har optrådt vidt omkring.

I de senere år har der desuden været ungdomsteater, hvor en gruppe af Søholmscenens unge selv har stået for skrivning, indstudering og opførelse af forestillinger. Endelig har scenen også et børneteater, hvor 10-14 årige under voksen ledelse opfører stykker med musik og sang.

Voksenteatret har i 2007 opført Han Vog Den Kullede Greve, en slags efterfølger til Svend, Knud og Valdemar, og var i foråret 2008 ved at indstudere Sven Holms forestilling Sølvbrunch, men stykket måtte opgives, da det ikke kunne lade sig gøre at besætte alle rollerne.
I efteråret startede prøverne på eventyrmusicalen Det ny Kongerige. Det er en familieforestilling med både børn og voksne på scenen, og premieren bliver den 3. marts 2009.
I efteråret er der også opstået en ny syngepigegruppe, som har sin første forestilling 16. januar 2009.

Siden 2002 har Søholmscenen har haft en støtteforening, Mejeriet, som gennem kulturelle arrangementer med musik, bankospil, modeopvisning mm. har gjort det muligt at Kultur- og Teaterhuset Mejeriet fortsat kan bestå til gavn og glæde for lokalsamfundet.

Jan Holm Jacobsen