Referat af generalforsamling i Søholmscenen den 24. februar 2015 kl. 19:30 i Mejeriet


1: Valg af dirigent
Peter blev valgt.

2: Årsberetning
Karen - Ny formand 2014
Jan Holm æresmedlem
Børneteater
"Party" voksensforestilling
Samarbejde med Vigersted (Hanne Jørna kursus)
Grundlovs forestilling (100 år for kvinders valgret)
Støtteforening
Blå Bio
Økonomiske udfordringer
Huslejenedsættelse
Hus og havedag
Turnéteater planlægges
Mangel på medlemmer 

3: Godkendelse af revideret regnskab
Regnskab er tilgængelig på hjemmesiden http://soeholmscenen.dk/regnskab
Indmeldelsesblanket til foreningen er nu tilgængelig fra hjemmesiden
Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingent
Uændret blev vedtaget

5: Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne, se forslaget her: 
http://soeholmscenen.dk/forslag
Ændringerne blev vedtaget
Tommy foreslog desuden følgende ændringer til vedtægterne: 

§5: Foreningen tegnes af Formand og Kasserer, sammen eller hver for sig - Ændring blev enstemmigt vedtaget


Generalforsamlingen anbefalede at opsigelse af lejemålet skulle koordineres med  vuggestuens opsigelse. 

Når bestyrelsen er konstitueret aftaler de med Vuggestuen. 


6: Valg til bestyrelsen
Karen Pedersen og Peter Ellegaard er på valg til bestyrelsen og modtog ikke genvalg.

Lotte Nygaard og Hanne Nielsen er på valg som suppleanter, Lotte modtager genvalg, 
Hanne modtager ikke genvalg -  Lotte Nygaard genvalgt som suppleant. 
Uffe Voldum er på valg som revisor - Genvalgt. 
Lone Thy opstillede til bestyrelsen og blev valgt ind. G
rundet vedtagelse af ændringer til vedtægterne og valgperiode, fratrådte Tommy og 
stillede derefter op til bestyrelsen igen - han blev valgt ind. 
Lone Thy og Tommy Johannessen er herefter valgt til bestyrelsen for 2 år og er på valg i 2017. 
Birgit Gjærsbøl Pedersen og Conny Conradsen er ikke på valg i år og sidder i 1 år mere og er på valg i 2016

7: Eventuelt
Konstituerende bestyrelsesmøde 11/3 kl. 19:30 hos Tommy

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.soeholmscenen.dk