Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse
Bestyrelsesmøde i Søholmscenen torsdag den 27. januar 2011
Til stede var hele bestyrelsen på nær Lotte.

Årsregnskab
Lone fremlagde regnskabet. Det viser et underskud på ca. 19.000 kr. Vi har indtægter på ca. 58.000 kr. men udgifter på ca. 77.000 kr. Vi har en egenkapital på 54.000 kr. Så hvis vi ikke finder yderligere indtægter, er vi truet af lukning om 3 år.
Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi forøger vore indtægter. Vi har hidtil fået mange indtægter fra John Mogensen forestillinger og Syngepigerne. Vi kan ikke forvente JM forestillinger før tidligst om ½ år. Syngepigerne planlægger nogle forestillinger. Enige om at lægge hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får flere indtægter.
Regnskabet sendes ud pr. mail til bestyrelsen.
Generalforsamlingen
Enige om at afholde generalforsamlingen mandag den 28. februar 2011 kl. 19.30.
Enige om følgende ændringer i vedtægter:
§ 3, stk. 2 …….”indkaldelse sker skriftligt via e-mail til medlemmerne senest 14 dage forinden”
§ 2, stk. 2 ……”kontingentopkrævning udsendes efter generalforsamlingen af kassereren”
§ 2, stk. 1 ……”til foreningens kasserer”
§3, stk. 5 …… ”mindst 5 medlemmer” ……. ”på valg med mindst 2 i ulige årstal og mindst 3 i lige”
På valg:
Peter – genopstiller
Remona – genopstiller
Gyrid – genopstiller ikke – vi har spurgt Hanne, om hun vil træde ind i bestyrelsen, men ikke hørt noget. Hanne har efter mødet meddelt, at hun højst vil være suppleant.
Kontingent uændret. Vi blev enige om, at hvis en forestilling starter efterår og slutter forår, skal der betales kontingent for 1 år, både for de voksne og for børnene.
Liva cabaret
Birgit fortalte, at vi øver onsdage. Planen var generalprøve 26.4., premiere 27.4. og forestillinger 29.4. og 2.5. Efterfølgende bliver der måske rykket på den plan, da Hanne ikke så godt kunne 2.5. Vi må se.
Presse: Jørgen Praktisk: Lone T. og Gyrid Lys: Lis Lyd ?? evt. også Lis
Syngepigerne
Forestillinger på vej hos Jørn W. også i Mejeriet.
Børneteater
Forestillingen Esmeralda gik godt, men forløbet var ikke uden sværdslag. Forestillingerne gik dog rigtig godt. Der var 2 forestillinger og publikum til generalprøven. Vi havde også god presse med en af de medvirkendes mor, der er journalist.
Jan laver nu herefter vinterferien et dramahold med de børn, der var i forestillingen Esmeralda, hvis de vil. Jan planlægger forløbet til at vare en 3 måneders tid. Det kunne måske også ende med en forestilling til efteråret.
Støtteforeningen
Geronto Rock skal spille fredag den 4. marts med spisning først. De har 25 års jubilæum. Ellers arbejder foreningen med store planer. Vi glæder os til at høre herom.
Blå Bio
Det funger godt med diverse forestillinger, de har planlagt 1 år i forvejen. Glade for ordningen, da der kommer flere tilskuere end da det blev holdt i BOF, idet man nu kan starte forestillingerne kl. 19.30.
Mejeriet – huset
Birgit har støvsuget hele huset – dejligt. Vi skal have pillet mørklægningen ned, der er skruet fast. Vi talte også om oprydning, i første omgang gør børneteaterfolket det. Men måske skal vi have en yderligere oprydning.
Evt.
Vi talte om kommende forestillinger: Forslag Calendar Girls og Nikoline Werdelins ”Tre Søstre”. Peter meldte sig som instruktør til en forestilling – JUHU! Så Peter går i tænkeboks om, hvad vi skal satse på.

Referent: Gyrid