Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Søholmscenen 
Tirsdag den 2. april 2013 i Mejeriet

Deltagere: 
Jan Holm Jacobsen 
Peter Ellegaard
Karen Pedersen
Mariane Fosvald
Tommy Johannessen


1. Konstituering
Uændret

2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 20.2.2013
Godkendt

3. Deltagelse i Forårsfesten
Børnene synger fra Et eventyrligt måltid på den lille scene
Vi stiller med en bod, sælger dragter fra tidligere forestillinger 
og bryder lejlighedsvis ud i sang.
Øveaften til dette bliver den 22/5 kl 19.30

4. Oprydning/rengøring på torsdag. Opgaver? 
Har vi rengøringsartikler m.v.?
Marianne har en plan
Mange har tilmeldt sig
Peter skaffer tuscher og mærkater til kasser
Til sommer bør toilettet males og gulvtæppet renses og græsset klippes.

5. Benny A. status
Instruktøren er rolig
Mariannne kommer på søndag og snakker om kostumer
Karens orkester spiller efter forestillingen fredag i en times tid.
Vi tager en højere billetpris fredag.

6. Børneteatret
Jan finder en ny forestilling som kan starte efter sommerferien
Optagelse af forestillingen vises den 14/4.

7. Evt.
Jan søger Sjællandske Mediers fond om caféborde.
Karen kigger efter andre fonde

Karen laver en Facebook side til scenen

Tommy sætter smileyrapport på hjemmesiden

Karen prøver at starte en revy til efteråret.