Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse
Referat fra bestyrelsesmøde i Søholmscenen onsdag den 28. august 2013
kl. 19.30 hos Marianne og Jan.

Deltagere: Karen, Jan, Peter, Birgit, Marianne, Uffe og Tommy

1: Uffe fremlagde idé om kulturforening
Mulighed for sammenlægning med støtteforeningen.
Ønsker istandsættelse af mejeriet.
Vi er positive over for begge dele.
Jan og Birgit går i arbejdsgruppe med den nye kulturforening om det.

2: Genopsætning af Benny Andersen-cabareten til efteråret
Forestilling i Ringsted Kulturhus og en i Mejeriet.
Jan søger spiritusbevilling.
Evt. ekstra forestilling i Mejeriet for Uffe i ugen op til.
Jan ringer til Hanne ang. forestillinger andre steder.
Peter kontakter Ulla fra Dagbladet.
Peter spørger Heiner eller Jørgen om fotomontage til plakat.

3: 20. september kl. 19.30:
Kierkegaard kommer til byen og møder mennesket i tiden
Med Charlotte Flensborg og Kjeld Høegh
Kirken betaler honoraret til skuespillerne
Vi sætter billetprisen til 50 kr
Vi spørger om Lis vil passe lyset
Det skal også bruges en til at passe en computer.

4: Revy
Udsættes indtil januar.

5: Syngepiger i Mejeriet 4/10

6: Julecafé og tænding af byens juletræ
1. december i Mejeriet kl. 15:00

7: Julekoncert med Ringstedkoret den 12. december
Jan har søgt tilskud til de 6000 kr som koret koster
VI skal selv betaler 10% og forventet indtægt 800 kr
Det betyder at der gives 4600 kr i tilskud, det er en forudsætning for
at vi gennemfører det.
Vi tager 50 kr i entre

7: Sponsorer
Tommy laver sponsorplakat i Mejeriet i august
Huske at sende dem invitationer til forestillinger
Rullebånd på hjemmesiden

8: Jan sender en mail til dem, der ikke har betalt kontingent.

9: DATS områdekonsulenter
Overvejer kursus med Gundhild Brethvad

10: Børneteater
Jan starter en forestilling op

11:Næste møde
Torsdag den 24. oktober hos Peter kl. 20:00