Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Søholmscenen 5. marts 2014 i Mejeriet.

Deltagere: Karen, Peter, Jan, Conny, Birgit, Lotte, Hanne og Tommy.

1: Konstituering
Formand: Karen
Næstformand: Peter
Kasserer: Tommy
Sekretær: Conny

2: Karen har lavet en opgaveliste
Den blev gennemgået
Presse: Karen
DATS: Peter
Brochure børn: Karen
Opslag på Facebook om ungdomsteater: Karen
Samarbejde med andre: Conny

Næste møde: Kommende forestillinger.

Kommende bestyrelsesmøder 24/4 + 19/6

Referent Tommy