Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse

Referat af generalforsamling den 7. februar 2012.

1: Valg af dirigent

Peter blev valgt.


2: Jan aflagde beretningen. 

Liva forestillinger, syngepiger, John Mogensen, børneteater, 40 års jubilæum, revy, støtteforeningen, julecafe, Blå Bio.
Borde og bænke i haven trænger til reparation.


3: Regnskabet.

Lone fremlagde det, og det blev godkendt.


4: Fastsættelse af kontingent.

400 kr for voksne og 200 kr for børn.


5: Drøftelse af den økonomiske situation.

Peter, Jan og Uffe mødes med Egen Vinding om huslejen.

Udsendelse af folder med annoncer og opfordring til støtte, sponsering og medlemskab i samarbejde med landsbyforeningen: Jan og Tommy.

Søge landsbyforeningerne om 20000 kr: Tommy.

Sætte John Mogensen forestillingen op igen: Jan.

Sætte en stor familieforestilling op i 2013: Peter.

Mangler nye medlemmer, alle opfordres til at spørge hvem de kender, både m.h.t. scenen og støtteforeningen.

Hjemmeside gøres mere salgsorienteret og støttes af Google annoncer: Tommy.

Bestyrelserne for scenen og støtteforeningen mødes den 12/3 kl.19:30. Punkter: Sponsering og støttefest og andre aktiviteter i huset.

Optræde til forårsfesten med Liva og syngepiger, medbringe stort skilt og omdele folderne - og håbe på del i evt. overskud.


6: Valg 

Bestyrelse: Birgit Gjærsbøl Pedersen, Jan Holm Jacobsen og Tommy Johannessen blev genvalgt.
Lone Thy fortsætter som kasserer uden at være medlem af bestyrelsen.

Marianne Fosvald og Lotte Nygaard blev genvalgt som suppleanter.

Leif Bach Jørgensen blev genvalgt som revisor.


7: Evt. 

Indbydelse til medlemsfest 24/5 skal ud snart.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 6/3 KL. 20:00 I Mejeriet


Jystrup, den
Som dirigent: Peter Ellegaard