Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse

Referat af generalforsamling i Søholmscenen
den 20. februar 2013 kl. 19:00 i Mejeriet

1: Valg af dirigent
Peter blev valgt.

2:Årsberetning
Syngepigeshow
Jubilæumsfest
Jubilæumsforestilling
Børneteaterforestilling
Besøg af børneteaterfestifallen
Ny børneteaterforestilling
Forårsfesten
Brochure om scenen
JubilæumsDVD
Julecafé
Støtteforeningen
Sponsorer

3: Regnskabet
Overskud på knap 16.000 kr
Regnskabet blev godkendt.

4: Kontingent
Uændret blev vedtaget

5: Indkomne forslag
Ikke indkommet

Der sendes brev til sponsorerne fra sidste år.

6: Valg
Peter Ellegaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Karen Petersen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Hanne blev valgt til bestyrelsen - hvis hun vil.
Marianne og Lotte blev genvalgt til bestyrelsen
Uffe Voldum blev genvalgt som revisor.

7: Evt
Oprydning i Mejeriet torsdag den 4/4 kl. 19:00
Døren til toiletterne skal stå åben når Mejeriet forlades
Uffe spørger Egen Vinding om varmepumpen 
Konstituerende bestyrelsesmøde 2/4 kl. 20:00