Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse


Referat fra generalforsamling i Søholmscenen
torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30 i Mejeriet.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Peter blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig. 

2. Årsberetning
Jan aflagde beretningen. 

3. Godkendelse af revideret regnskab
Lone fremlagde regnskabet
Der er overskud på ca 6000 kr
Det blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent blev vedtaget

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:
Jan Holm Jacobsen genopstiller ikke
Forsamlingen takkede jan
Birgit Gjærsbøl Pedersen og Tommy Johannessen
blev genvalgt. 
Conny blev nyvalgt

Lotte blev genvalgt som suppleant
Hanne blev nyvalgt som suppleant

Revisorer Leif Bach Jørgensen  ønsker ikke genvalg
Jan blev nyvalgt som revisor

7. Eventuelt

Peter takkede for god ro og orden.